VEEL GESTELDE VRAGEN

In onderstaande rubrieken vindt u de antwoorden op veelvoorkomende vragen. Staat uw antwoord er niet bij? Neem dan contact met ons op.

VERKOOPPROCEDURE

19 februari 2021 starten wij definitief de verkoop. Als u bent ingeschreven op onze website krijgt u ruim van tevoren een uitnodiging.

Na de officiële start verkoop heeft u ongeveer 2 weken de tijd om een inschrijvingsformulier en eventuele financiële check in te dienen bij Weusthuis Makelaardij.

De toewijzing is afhankelijk van de voorwaarden die u stelt.
Indien u géén voorbehoud verkoop eigen woning en/of geen voorbehoud financiering en een financiële check heeft laten doen dan maakt u meer kans. Hoe meer zekere kopers er zijn, hoe eerder de kritische grens qua aantallen wordt bereikt, waardoor het startsein voor de bouw gegeven kan worden.

Als u een bouwnummer wordt toegewezen dan krijgt u hiervan persoonlijk bericht van de makelaar en wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

Een optie geldt in basis voor 2 weken. In deze periode heeft u voldoende gelegenheid om uw keuze te overwegen en eventueel aanvullende vragen te stellen. Na deze optieperiode wordt u gevraagd of wilt kopen of af ziet van de optie, waardoor andere kopers een kans krijgen.

Indien u aangeeft dat u wilt kopen dan zal Weusthuis Makelaardij een koopovereenkomst en een aannemingsovereenkomst opstellen. Deze wordt door de makelaar zorgvuldig met u doorgenomen om te controleren of alle gegevens goed zijn ingevuld. De basis overeenkomsten zonder persoonlijke gegevens ontvangt u ook tijdens het gesprek met de makelaar nadat u een optie heeft gekregen.

Na de ondertekening van de overeenkomsten heeft u, indien nodig, twee maanden de tijd om de financiering definitief af te ronden. Bij het onderdeel “Financiering” vindt u hier de meest gestelde vragen.

Zodra de bouw van de woning definitief doorgaat, wordt u door de notaris uitgenodigd om de leveringsakte en hypotheekakte te passeren. Het is verstandig om de hypotheek rond te hebben zodra in de gelegenheid wordt gesteld de akte te passeren.

VERKOOPPROCEDURE

U kunt vrijblijvend een gesprek aangaan met een financieel adviseur van Koopman Assurantiën in Albergen. In dit gesprek krijgt u een goed beeld of u de woning kunt betalen en wat uw toekomstige maandlasten zullen zijn. U bent uiteraard vrij om elders financieel advies in te winnen.

Zodra de bouw van de woning definitief doorgaat, wordt u door de notaris uitgenodigd om de leveringsakte en hypotheekakte te passeren. Het is verstandig om de hypotheek rond te hebben zodra in de gelegenheid wordt gesteld de akte te passeren.

In de overeenkomsten zit een ontbindende voorwaarde voor het verkrijgen van een hypotheek. Als u onverhoopt de hypotheek niet rond krijgt, kunt u binnen een periode van 2 maanden na aankoop de overeenkomst ontbinden. U kunt dit doen door de ontbinding aan te vragen aangevuld met tenminste 2 afwijzingen van geldverstrekkers.

Zodra u naar de notaris gaat voor het passeren van de leveringsakte en de bouw is nog niet begonnen, betaalt u de koopsom van de grond. De aanneemsom betaalt u vervolgens in termijnen vanaf het moment dat de bouw start. De notaris verzorgt bij het passeren van de leveringsakte de betaling van alle tot op dat moment verschuldigde termijnen en eventuele rente. Na de start van de bouw en zodra een bepaald punt in de bouw is bereikt, ontvangt u van de aannemer een factuur, die u vervolgens binnen 2 weken dient te betalen. U kunt betalen uit eigen middelen of de factuur doorsturen aan uw hypotheekverstrekker. Als het passeren van de leveringsakte bij de notaris heeft plaatsgevonden, zal de hypotheekverstrekker zorg dragen voor betaling.

Ja, dat is mogelijk. Het is verstandig om dat zo snel mogelijk aan de notaris door te geven. Dit in verband met het inplannen van de afspraak voor het passeren van de aktes.

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning moet u altijd rekening houden met extra kosten. Zo heeft u bijvoorbeeld kosten bij het sluiten van een hypotheek (advieskosten en notariskosten). Ook maakt u kosten voor het inrichten en afwerken van de woning.

Dat is alleen mogelijk voor het passeren van de hypotheekakte. Het is dan wel verstandig dat u dit goed afstemt met de notaris.

Zodra de bouw van de woning definitief doorgaat, wordt u door de notaris uitgenodigd om de leveringsakte en hypotheekakte te passeren. Het is verstandig om de hypotheek rond te hebben zodra in de gelegenheid wordt gesteld de akte te passeren.

Dit is de rente berekend vanaf datum overeenkomen of zoveel later als vastgesteld in de koop- en aannemingsovereenkomst tot aan de datum van het passeren van de leveringsakte. Het percentage van deze rente is in de overeenkomsten vastgesteld. Deze rente wordt transportrente genoemd en is wel fiscaal aftrekbaar.

De NHG is een garantie op hypothecaire leningen voor de aankoop en verbetering van een eigen woning. Door deze garantie van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), is de geldverstrekker zeker dat de lening wordt terugbetaald.

Moet de woning onverhoopt worden verkocht en is de opbrengst lager dan de hypotheekschuld, dan betaalt het WEW de restschuld aan de geldgever. Door deze zekerheid krijgt u korting op de hypotheekrente. Dit voordeel kan oplopen tot 0,7 % per jaar, waardoor u honderden euro’s per jaar kunt besparen. De maximale hypotheek voor aankoop is in 2021 € 325.000 (100% van de marktwaarde). De maximale hypotheek bij oversluiten is € 325.000, inclusief bijkomende kosten. Wanneer er sprake is van energiebesparende maatregelen is de maximale hypotheek € 344.500 (106% van de marktwaarde).

Dubbele maandlasten zijn niet of nauwelijks te voorkomen. U betaalt al een gedeelte van de koopsom tijdens de bouw en daarvoor betaalt u een vergoeding aan de geldverstrekker. De dubbele maandlasten zijn wel fiscaal aftrekbaar met een maximum van 2 jaar.

Een fijn voordeel: bij een energiezuinige nieuwbouwwoning heeft u bij de meeste hypotheekverstrekkers flink wat extra leenruimte. Op dit moment zijn de regels vanuit de overheid vastgesteld dat je bij een woning met een EPC (dit is een afkorting voor energie prestatie coëfficiënt) van 0,4 of lager een extra leencapaciteit kunt krijgen van € 9.000.
U kunt dus in sommige gevallen een hogere hypotheek krijgen dan bij de aanschaf van een niet duurzame woning. Vraag de hypotheekverstrekker van uw keuze naar de voorwaarden van een hypotheek voor een duurzame woning.

FINANCIËLE CHECK

We proberen zoveel mogelijk mensen een woning toe te wijzen. Daarbij kijken wij naar de meest concrete kandidaten. Een financiële check laat ons zien dat u de woning kunt financieren of met eigen middelen kunt betalen. Het inleveren van een financiële check, zorgt er dus voor dat u een meer concrete kandidaat wordt.

Een financiële check is een brief (niet ouder dan 3 maanden) van een bank of hypotheekverstrekker waar in staat dat u – bij het door u opgegeven inkomen, vermogen en/of schuld – het benodigde bedrag voor uw gewenste woning kunt lenen of met eigen middelen kunt betalen.

LET OP: dit is geen hypotheekaanvraag, alleen een verklaring dat u de financiële mogelijkheden heeft laten doorberekenen. Bekijk onze voorbeeldbrief financiële check.

U levert uw financiële check in samen met uw inschrijfformulier voor een woning.

U kunt deze brief laten opstellen door uw bank of hypotheekverstrekker. U kunt ook contact opnemen met Koopman Assurantiën via 0546 – 449 449 of www.koopmanalbergen.nl. Zij zijn op de hoogte van het project en weten exact wat u nodig heeft.

VRAGEN OVER DE WONINGEN

De woningen worden verkocht door Weusthuis Makelaardij.

Als u vragen heeft over de beschikbaarheid van uw favoriete woning neem dan gerust contact met een van de makelaar op! U kunt de makelaar bellen of mailen. De status van een woning kunt u na start verkoop ook terug zien op de website.

Wanneer de verkoop is gestart vindt u alle verkoopdocumentatie terug op de website. Ook de makelaar heeft de verkoopdocumentatie beschikbaar vanaf Start Verkoop.

De woning wordt gebouwd door Aannemersbedrijf B&K. U sluit de aannemingsovereenkomst ook met deze partij. Tijdens de bouw is deze aannemer uw aanspreekpunt.

De woning is geheel naar eigen wens aan te passen, mits dit technisch mogelijk is. De optielijst ontvangt u via de makelaar.

Dat kan zodra u een woning gekocht heeft. Na het kopen van de woning wordt u door de aannemer uitgenodigd voor een gesprek.

Nee, de woningen worden zonder keuken opgeleverd.

In de vrijstaande woning is wel een gasaansluiting aanwezig. De twee-onder-één-kapwoningen worden gasloos gebouwd.

Ja, er is een standaard badkamer in de woning aanwezig. Wie de leverancier wordt en de specificaties van het sanitair en tegelwerk, is nu nog niet bekend. Deze informatie is straks in de Technische Omschrijving terug te vinden.

Dat is nu nog niet bekend. De showroom wordt in overleg met de aannemer bepaald.

In basis is vloerafwerking als laminaat, vloerbedekking en wandafwerking zoals behang niet opgenomen. Dit dient u in principe na oplevering nog zelf te verzorgen.

Nee, dat is niet mogelijk. Er zijn wel mogelijkheden om de woning aan te passen naar eigen wens. Dit geldt overigens meer voor de indeling en het afwerkingsniveau dan de buitenkant van het gebouw. De aannemer beoordeelt of de gewenste aanpassing past bij het bouwplan en/of deze niet in strijd is met de normen waaraan de woning moet voldoen. De aannemer adviseert u in dit traject.

De plattegronden komen bij Start Verkoop op de website van Wonen op Plan Arends te staan, hier kan u deze dan downloaden.

OVERIGE VRAGEN

Een nieuwbouwhuis is een huis zonder zorgen waar u geen omkijken naar hebt. Alles is nieuw, alles doet het. Op bijna alles zit garantie en onderhoudskosten heeft u de eerste jaren vrijwel niet. Daar komt bij dat u uw woning ook nog eens helemaal kunt aanpassen aan uw eigen wensen.

Zodra 70% van woningen zijn verkocht en de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) onherroepelijk is, krijgt de aannemer opdracht om het project te bouwen.

Overlast van de werkzaamheden tijdens de bouw is niet te voorkomen. De aannemer zal er alles aan doen om dit wel zo veel mogelijk te beperken.

Downloads

ONTWIKKELING

ARCHITECTUUR

BESTEMMINGSPLAN

MAKELAAR